Traballando na Convocatoria 2019 da Rede de Festivas estatais!


TrasPediante, traballando na Convocatoria 2019 da Rede de Festivas estatais,Red Acieloabierto co proxecto Corpo Aterra dirixido por Begoña Cuquejo Suarez, Marta Alonso Tejada e Paula Quintas Santos. DANZA 2019!!!!

Archivo